මිට්සුබිෂි

 • අලෙවියෙන් පසු මිට්සුබිෂි TD04/TF035HM-12T-4 Turbocharger 49135-04121 එන්ජිම 4D56

  අලෙවියෙන් පසු මිට්සුබිෂි TD04/TF035HM-12T-4 Turbocharger 49135-04121 එන්ජිම 4D56

  නිෂ්පාදන විස්තරය ටර්බෝචාජර් සහ ටර්බෝ කට්ටලය ඇතුළු සියලුම සංරචක තිබේ.මෙම සන්නාම-නව, සෘජු-ප්‍රතිස්ථාපන ටර්බෝචාජර් සමඟ වාහනය නැවත උපරිම කාර්ය සාධනය කරා පැමිණෙනු ඇත.ලැයිස්තුගත කර ඇති කොටස(ය) ඔබේ වාහනයට ගැළපේ දැයි තීරණය කිරීමට කරුණාකර පහත තොරතුරු භාවිත කරන්න.නිවැරදි ප්‍රතිස්ථාපන ටර්බෝචාජරය තෝරා ගැනීමට සහ ඔබේ උපකරණයට ගැළපෙන, සහතික කළ හැකි විකල්ප බොහොමයක් ඇති ඔබට උදවු කිරීමට අපි මෙහි සිටිමු.SYUAN කොටස අංක SY01-1002-06 කොටස අංක 49135-04121 ...
 • 49178-02385 4D34 එන්ජින් සඳහා Mitsubishi Turbo Aftermarket

  49178-02385 4D34 එන්ජින් සඳහා Mitsubishi Turbo Aftermarket

  නිෂ්පාදන විස්තරය SHOU YUAN යනු චීනයේ වඩාත්ම වෘත්තීය අලෙවියෙන් පසු turbocharger නිෂ්පාදකයන්ගෙන් එකකි.අපගේ නිෂ්පාදනවල ප්‍රධාන ශක්තීන් වන්නේ එහි කැපී පෙනෙන ගුණාත්මකභාවයයි.අපගේ නිෂ්පාදන ඉතා ඉහළම ගුණාත්මක බව සහතික කිරීම සඳහා අපගේ සමාගමට ඉතා දැඩි තත්ත්ව පාලන පද්ධතියක් ඇත.Caterpillar, Cummins, Volvo, Mitsubishi turbocharger අමතර කොටස් වැනි විවිධාකාර වූ පසු වෙළඳ පොළේ turbochargers සහ turbo parts අපගේ සමාගම තුළ ඇත.අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සහතික කිරීමට අපි අපේ උපරිමය කරන්නෙමු...
 • අලෙවියෙන් පසු Mitsubishi TD15-50B Turbo 49127-01000 S6R-PTA එන්ජිම සහිත Turbocharger

  අලෙවියෙන් පසු Mitsubishi TD15-50B Turbo 49127-01000 S6R-PTA එන්ජිම සහිත Turbocharger

  නිෂ්පාදන විස්තරය මෙම Aftermarket Fit Caterpillar Earth Moving 4LE-504 Turbo 4N9618 4N9554 180288 180287 147197 8S9234 8S9237 Turbocharger with 3306 engine.අපගේ සමාගම ගුණාත්මක ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන ලද ටර්බෝචාජර්, කාට්රිජ්, ටර්බයින් රෝදය, ටර්බයින් නිවාස, සම්පීඩක රෝදය, නිවාස සම්පීඩනය, දරණ නිවාස සහ අලුත්වැඩියා කට්ටල පිරිනමයි.අයදුම්පත් රථ වාහන, බර රාජකාරි සහ සමුද්‍ර ටර්බෝචාජර් වලින් ආවරණය වේ.උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රතිස්ථාපන ටර්බෝචාජර් සැපයීමට අපි විශේෂ...
 • අලෙවියෙන් පසු මිට්සුබිෂි TF035HL2-12GK2 Turbocharger 49135-02652 එන්ජිම 4D56

  අලෙවියෙන් පසු මිට්සුබිෂි TF035HL2-12GK2 Turbocharger 49135-02652 එන්ජිම 4D56

  නිෂ්පාදන විස්තරය ටර්බෝචාජර් සහ ටර්බෝ කට්ටලය ඇතුළු සියලුම සංරචක තිබේ.මෙම සන්නාම-නව, සෘජු-ප්‍රතිස්ථාපන ටර්බෝචාජර් සමඟ වාහනය නැවත උපරිම කාර්ය සාධනය කරා පැමිණෙනු ඇත.ලැයිස්තුගත කර ඇති කොටස(ය) ඔබේ වාහනයට ගැළපේ දැයි තීරණය කිරීමට කරුණාකර පහත තොරතුරු භාවිත කරන්න.නිවැරදි ප්‍රතිස්ථාපන ටර්බෝචාජරය තෝරා ගැනීමට සහ ඔබේ උපකරණයට ගැළපෙන, සහතික කළ හැකි විකල්ප බොහොමයක් ඇති ඔබට උදවු කිරීමට අපි මෙහි සිටිමු.SYUAN කොටස අංක SY01-1017-06 කොටස අංක 49135...
 • අලෙවියෙන් පසු Mitsubishi TD08H-31M Turbocharger 49188-01832 එන්ජිම 6WG1X

  අලෙවියෙන් පසු Mitsubishi TD08H-31M Turbocharger 49188-01832 එන්ජිම 6WG1X

  නිෂ්පාදන විස්තරය ටර්බෝචාජර් සහ ටර්බෝ කට්ටලය ඇතුළු සියලුම සංරචක තිබේ.මෙම සන්නාම-නව, සෘජු-ප්‍රතිස්ථාපන ටර්බෝචාජර් සමඟ වාහනය නැවත උපරිම කාර්ය සාධනය කරා පැමිණෙනු ඇත.ලැයිස්තුගත කර ඇති කොටස(ය) ඔබේ වාහනයට ගැළපේ දැයි තීරණය කිරීමට කරුණාකර පහත තොරතුරු භාවිත කරන්න.නිවැරදි ප්‍රතිස්ථාපන ටර්බෝචාජරය තෝරා ගැනීමට සහ ඔබේ උපකරණයට ගැළපෙන, සහතික කළ හැකි විකල්ප බොහොමයක් ඇති ඔබට උදවු කිරීමට අපි මෙහි සිටිමු.SYUAN කොටස අංක SY01-1028-06 කොටස අංක 49188...
 • 49177-01510 4D56 එන්ජින් සඳහා Mitsubishi Turbo Aftermarket

  49177-01510 4D56 එන්ජින් සඳහා Mitsubishi Turbo Aftermarket

  49177-01510 සඳහා Mitsubishi Turbo Aftermarket මෙම අයිතමය 4D56 එන්ජින් භාවිතා කරයි.අපගේ සමාගම බර පැටවීමේ සිට මෝටර් රථ සහ සමුද්‍ර ටර්බෝචාජර් දක්වා පරාසයක පවතින ගුණාත්මක ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන ලද ටර්බෝචාජර් වල සම්පූර්ණ පෙළක් ඉදිරිපත් කරයි.බර කැටපිලර්, කොමාට්සු, කමින්ස්, වොල්වෝ, මිට්සුබිෂි, හිටාචි සහ ඉසුසු එන්ජින් සඳහා සුදුසු උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රතිස්ථාපන ටර්බෝචාජර් සැපයීමට අපි විශේෂත්වය ලබා ඇත්තෙමු.අපි අපේ ශක්තිය සහතික කර ගැනීමට උපරිම උත්සාහයක් දරමු...
 • අලෙවියෙන් පසු Mitsubishi L300, Star Wagon, Delica Turbocharger 49177-01515 සමඟ 4D56 එන්ජිම

  අලෙවියෙන් පසු Mitsubishi L300, Star Wagon, Delica Turbocharger 49177-01515 සමඟ 4D56 එන්ජිම

  නිෂ්පාදන විස්තරය මෙම Aftermarket Mitsubishi Turbocharger 49177-01515 1993- Mitsubishi L300, Star Wagon, Delica සමඟ 4D56 එන්ජිම සඳහා යෙදේ.SYUAN Power විසින් ගුණාත්මක ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන ලද ටර්බෝචාජර් වල සම්පූර්ණ පෙළක් පිරිනමනු ලබන අතර, ඒවා බර රාජකාරියේ සිට මෝටර් රථ සහ සමුද්‍ර ටර්බෝචාජර් දක්වා විහිදේ.බර කැටපිලර්, කොමාට්සු, කමින්ස්, වොල්වෝ, මිට්සුබිෂි, හිටාචි සහ ඉසුසු එන්ජින් සඳහා සුදුසු උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රතිස්ථාපන ටර්බෝචාජර් සැපයීමට අපි විශේෂත්වය ලබා ඇත්තෙමු.වැඩි විස්තර සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න....
 • 49179-06210 D06FRC-TAA එන්ජින් කැණීම් යන්ත්‍ර සඳහා මිට්සුබිෂි ටර්බෝචාජර්

  49179-06210 D06FRC-TAA එන්ජින් කැණීම් යන්ත්‍ර සඳහා මිට්සුබිෂි ටර්බෝචාජර්

  නිෂ්පාදන විස්තරය මෙම අයිතමය Mitsubishi Turbocharger 49179-06210 සඳහා D06FRC-TAA එන්ජින් භාවිතා කරයි.Mitsubishi එන්ජිම D06FRC නිර්මාණය කර ඇත්තේ උපරිම කැණීම් බලය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහාය, නමුත් අඩු ඉන්ධන පරිභෝජනය.අලෙවියෙන් පසු ටර්බෝචාජර් හි ප්‍රමුඛ පෙළේ වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස, අපි ලොව පුරා පාරිභෝගික තෘප්තිය සඳහා ඉහළම තත්ත්වයේ සහ සාධාරණ මිලකට නිෂ්පාදන සැපයීමට කැපවී සිටිමු.අපගේ නිෂ්පාදන පරාසය turbocharger, turbocharger සංරචක සහ turbo kit වේ.අපි OE ගුණාත්මක නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය...
 • 49177-01500 4D56 එන්ජින් පිකප් සඳහා මිට්සුබිෂි ටර්බෝ චාජර්

  49177-01500 4D56 එන්ජින් පිකප් සඳහා මිට්සුබිෂි ටර්බෝ චාජර්

  නිෂ්පාදන විස්තරය මෙම මිට්සුබිෂි ටර්බෝ චාජරය 49177-01500 සඳහා 4D56 එන්ජින් භාවිතා කරයි. මිට්සුබිෂි 4D56 එන්ජිම ලොව පුරා SUV සහ පිකප් වල රසිකයින් අතර ජනප්‍රියත්වය ලබා ඇත. නඩත්තු කිරීමට තරමක් පහසු එන්ජිම.ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහ තරඟකාරී මිලක් සහිත පුළුල් පරාසයක අලෙවියෙන් පසු ටර්බෝචාජර් පිරිනැමීමට අපට හැකි වේ.එසේම සියලුම turbocharger උපාංග සහ turbo kit ava...

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න: